nabigazioa salto egin

  1. Hasierara joan
  2. Nafarroako Arartekoa
  3. Zer da?
  4. Zertan ezin du eskuhartu?

Zertan ezin du eskuhartu?

Nafarroako Arartekoak ez ditu onartzen:

  • Izengabeko kexak
  • Asmo txarrez eginikoak
  • Oinarririk gabekoak edo ezer eskatzen ez dutenak

Eta ezta ere:

  • Kexaren tramitazioak besteren baten bidezko eskubidea kaltetzen badu
  • Arazo pribatuei buruzkoak (pertsona fisiko zein juridikoen arteko gatazkak: senide, auzokide zein merkatarien arteko auzi eta ika-mikak, zirkulazio istripuen ondoriozko liskarrak eta abar) eta salatua administrazioa edo zerbitzu publikoak ematen dituen entitatea ez deneko kexak.
  • Epaitu diren edo ebazpen judiziala emateke dauden kexak.