nabigazioa salto egin

  1. Hasierara joan
  2. Erakundearen gardentasuna
  3. Jarduera publikoaren gardentasuna

Jarduera publikoaren gardentasuna

Maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeak, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoak, 18.etik 29.era bitarteko artikuluetan ezarritakoari jarraituz, erakundeak informazio hau jartzen du herritarren eskura:

I. INFORMAZIO INSTITUZIONALA [19. ART.]

II. GOI KARGUDUNEI BURUZKO INFORMAZIOA [20. ART.]

III. LANGILERIARI BURUZKO INFORMAZIOA [19. ART.]

  • Pertsonen aldi bateko kontratazio zerrendak eta prestakuntza eta/edo promozio prozesuetan sortzen diren zerrendak. Azken horiek hautagai bakoitzari une oro zein postutan dagoen jakiteko aukera ematen dio.
  • Jarduera publiko edo pribatuetarako ez-bateragarritasunari buruzko ebazpenak: ez dago.

IV. INSTITUZIOAN EMATEN DIREN ZERBITZUEI BURUZKO INFORMAZIOA ETA HAUEN KALITATEA [19. ART.]

V. EBAZPENAK ETA IGORRITAKO TXOSTENA [21. ART.]

VI. INSTITUZIOAREN BARNE KUDEAKETAREKIN ERLAZIONATUTAKO EBAZPENAK [21. ART.]

VII. INFORMAZIO EKONOMIKOA, AURREKONTUEI BURUZKOA ETA KONTABILITATEKOA [22.2. ART.]

VIII. KONTRATAZIO PUBLIKOARI BRURUZKO INFORMAZIOA [23. ETA 24. ART.]

  • Kontratazio organoa: Nafarroako Arartekoak, Emilio Arrieta kalea 12, behea, 31002 Pamplona-Iruña, telefonoa 948 20 35 71, info@defensornavarra.com, fax 948 20 35 49.

IX. LANKIDETZA-HITZARMENEI, PROGRAMA-KONTRATUEI, ESLEIPENEI ETA BALIABIDE BEREKIENTZAKO MANDATUEI BURUZKO INFORMAZIOA [25. ART.]

X. DIRU LAGUNTZEN ARLOKO JARDUERARI BURUZKO INFORMAZIOA [26. ART.]

XI. ONDAREARI BURUZKO INFORMAZIOA ETA INFORMAZIO ESTATISTIKOA [27. ART.]

  • Ibilgailu ofizialen zerrenda: ez dago. Instituzioak, behar duenean, Nafarroako Gobernuko automobil parkerajotzen du.
  • Sakeleko telefono korporatiboak: Badago sakeleko telefono bat Nafarroako Arartekoari esleitua euren funtzioetarako.

XII. PUBLIZITATEAREN XEDE DIREN BESTE EDUKI BATZUK [29. ART.]