nabigazioa salto egin

  1. Hasierara joan
  2. Erakundearen gardentasuna
  3. Jarduera publikoaren gardentasuna

Jarduera publikoaren gardentasuna

Gardentasunari buruzko foru legearen 13. artikuluan ezarritakoarekin bat eginez, oro har, erakundeak honako informazio hau herritarren esku jarri behar du:

a) Erakundeen antolaketa.

b) Goi karguak.

c) Liberatu sindikalak.

  • Ez dago.

d) Prozedurak.

e) Eskaintzen dituen zerbitzuak.

f) Aurrekontuak.

g) Indarrean dagoen Nafarroako Foru Komunitateko araudia, erakundearen kasuan aplikagarria dena.

h) Herritarrentzat garrantzitsuena den foru araudiaren interpretazio edo aplikazioan eraginik handiena daukaten arau, jarraibide, zirkular eta erantzunei buruzko informazioa, hala badagokio, bertan ageri diren datu pertsonalak ezabatuz:

i) Araudia eratzea.

  • Ez dago.

k) Planak .

  • Ez dago.

l) Honi buruzko informazioa:

m) Programak .

  • Ez da aplikagarria.

ñ) Norberak egindako informazio ekonomiko eta estatistikoa (hori zabaltzea garrantzitsua denean), erabilitako iturriak, metodoari buruzko oharrak eta ereduak aipatuz.

  • Ez dago.

o) Erakundearen kalitatearen ebaluazioa.

p) Administrazio baimenak, lizentziak, ardura aitorpenak eta herri-administrazioen baimenaren, kontrolaren edo fiskalizazioaren menpe dauden funtzioen edo egintzen gauzatzea ahalbidetzen duen edozein administrazio egintza. Horiek jabari publikoaren kudeaketan edo zerbitzu publikoen eskaintzan eragin zuzena daukate edo beste arrazoi batzuen ondorioz garrantzi berezia daukate.

  • Ez da aplikagarria.

r) Langileen aldi baterako kontratazioa.

s) eta t) Instituzioaren kudeaketarekin erlazionatutako ebazpenak.

u) Gehien eskatu ohi den informazioa.

w) Erakundeen publizitate kanpainetan egindako gastu publikoa.

x) Langile publikoek jaso dituzten ordainsarien (guztira) gaineko informazio orokorra, ordainsari-tarteen, ordainsari-mailen eta lanpostuen arabera artikulatua.

y) Herritarrentzat interesgarria izan daitekeen beste edozein informazio publiko.