nabigazioa salto egin

  1. Hasierara joan
  2. Argitalpenak
  3. Txosten bereziak
  4. 2007-2012
  5. 2010
  6. Nafarroako herritarren eskubideei eta betebehar...

Nafarroako herritarren eskubideei eta betebeharrei buruzko Foru Lege bat egin dadin iradokitzeko txosten berezia

Nafarroako Arartekoaren txosten berezia " Nafarroako herritarren eskubideei eta betebeharrei buruzko Foru Lege bat egin dadin iradokitzeko txosten berezia ".

Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofiziala

VII. legegintzaldia Iruña, 2010eko irailaren 30a 95. ZK.

AURKIBIDEA

G SAILA:

Txostenak, deialdiak eta Parlamentuko informazioa:
- Nafarroako herritarren eskubideei eta betebeharrei buruzko foru lege bat egitea iradokitzen duen txosten berezia, Nafarroako Arartekoaren bulegoak egina (32. or.).