nabigazioa salto egin

  1. Hasierara joan
  2. Argitalpenak
  3. Txosten bereziak
  4. 2007-2012
  5. 2009
  6. Edari alkoholdunen publizitateari eta hark adin...

Edari alkoholdunen publizitateari eta hark adingabeengan dituen ondorio negatiboak

Edari alkoholdunen kanpoko pubizitateari eta hark adingabeengan dituen ondorio negatiboei buruzko txosten berezia

Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofiziala

VII. legegintzaldia Iruña, 2009ko azaroaren 20a 115. ZK.

AURKIBIDEA

G SAILA:
Txostenak, deialdiak eta Parlamentuko informazioa:
- Edari alkoholdunen kanpoko publizitateari eta hark adingabeengan dituen ondorio negatiboei buruzko txosten berezia, Nafarroako Arartekoaren bulegoak egina (22. or.).