nabigazioa salto egin

  1. Hasierara joan
  2. Argitalpenak
  3. Txosten bereziak
  4. 2007-2012
  5. 2008
  6. Nafarroako zerga-sistema foralari

Nafarroako zerga-sistema foralari

Nafarroako zerga-sistema foralari txosten berezia.

NAFARROAKO PARLAMENTUKO ALDIZKARI OFIZIALA

VII. legegintzaldia - 2008ko apirilaren 15a - 34. ZK.

ARKIBIDEA

G SAILA:
Txostenak, deialdiak eta Parlamentuko informazioa:
- Nafarroako zerga-sistema foralari buruzko txosten berezia, Nafarroako arartekoaren bulegoak egina.