nabigazioa salto egin

  1. Hasierara joan
  2. Argitalpenak
  3. Txosten bereziak
  4. 2007-2012
  5. 2008
  6. Nafarroako administrazio publikoen jarduna adin...

Nafarroako administrazio publikoen jarduna adingabeak babesteko izeneko txosten berezia

Nafarroako administrazio publikoen jarduna adingabeak babesteko izeneko txosten berezia

Sesión de la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra

VII Legislatura - 21 de febrero de 2008 - NÚM. 6

ORDEN DEL DÍA: Comparecencia del Defensor del Pueblo para presentar el Informe Especial sobre la actuación de las Administraciones Públicas de Navarra en materia de protección de menores.

NAFARROAKO PARLAMENTUKO ALDIZKARI OFIZIALA

VII. legegintzaldia - 2008ko otsailaren 12a - 13-1. eta 13-2. ZK.

AURKIBIDEA

G SAILA:
Txostenak, deialdiak eta Parlamentuko informazioa:
- Nafarroako administrazio publikoen jarduna adingabeak babesteko? izeneko txosten berezia, Nafarroako arartekoaren bulegoak egina.