nabigazioa salto egin

  1. Hasierara joan
  2. Argitalpenak
  3. Txosten bereziak
  4. 2007-2012
  5. 2008
  6. Bidaiderik gabeko adingabe atzerritarrak Nafarr...

Bidaiderik gabeko adingabe atzerritarrak Nafarroako Foru Komunitatean

Bidaiderik gabeko adingabe atzerritarrak Nafarroako Foru Komunitatean txosten berezia.

Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofiziala

VII. legegintzaldia Iruña, 2008ko urriaren 16a 89. ZK.

AURKIBIDEA

G SAILA:
Txostenak, deialdiak eta Parlamentuko informazioa:
- Bidaiderik gabeko adingabe atzerritarrek Nafarroako Foru Komunitatean duten egoerari buruzko txosten berezia, Nafarroako arartekoaren bulegoak egina (2. or.).